ชาวราทาน่าผู้ชาย
 

เป็นรูปตัวอย่างค่ะ กะว่าจะพยายามทำให้เลือกสีผิว คิ้ว ตา ปาก และทรงผมได้ค่ะ ^^ แต่ยังไม่แน่ใจว่า
จะทำไหม ดูรูปชาวราทาน่าผู้หญิงได้ ที่นี่ ค่ะ

     
 
 
 
Copyright © 2004 Ratanaonline.com. All Rights Reserved.