กิจกรรม > ของรางวัล
 
 
ตัวอย่างเสื้อยืดราทาน่า
ครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมครั้งที่ 4 แล้วค่า ของรางวัลยังคงเป็นเสื้อยืดราทาน่าซึ่งมีเพียงตัวเดียวในโลกอีกเช่นเดิม เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่พวกเราทำเอง (อย่าเพิ่งตกใจ พวกเราไม่ได้เย็บเสื้อเอง^^!
แต่ออกแบบสัญลักษณ์ต่างๆ เอง และนำมารีดติดเสื้อเองกับมือ )

เสื้อยีดคอกลมสีกรมท่า ด้านหน้าประดับด้วยโลโก้ของราทาน่า และ สัญลักษณ์ตราโรงเรียน
สอนการใช้หนังสืออัลเคมิกของฟรอยด์ แขนเสื้อด้านขวามีตราสัญลักษณ์นี้ด้วยเช่นกัน

ตัวเสื้อด้านหลังมี ชื่อของเว็บไซต์ (www.ratanaonline.com) และเลข สี่ ติดอยู่ที่ชายเสื้อด้านล่าง
เพื่อแสดงว่าคุณคือคนที่ 4 ที่ได้รับรางวัลจากเรา\(^O^)/

 
Copyright © 2004 Ratanaonline.com. All Rights Reserved.