เกี่ยวกับราทาน่า > ตารางเทียบอักษรภาษาลาวัณ
ตารางเทียบอักษรลาวัณ
หมายเหตุ ภาษาลาวัณเป็นภาษาเก่าแก่ แม้จะมีรากฐานมาคล้ายภาษาไทยแต่ก็ไม่เหมือนกันสักทีเดียว จึงมีตัวอักษรไม่ครบ
เช่นถ้าเราต้องการเขียนตัวอักษร "ษ" หรือ "ศ" เราต้องใช้ "ส" แทน และในการเขียนจะเรียงตามลำดับการเขียน
ตัวหนังสือภาษาไทย
 
Copyright © 2004 Ratanaonline.com. All Rights Reserved.