เกี่ยวกับราทาน่า

นี่อาจไม่ใช่คำพูดที่ดีที่สุด แต่พวกเราเชื่อว่ามันคือสิ่งที่ตรงใจเราที่สุดสำหรับคำว่า "ราทาน่า" ดินแดนอันเป็นจุดกำเนิดของเรื่องราวทั้งหมด ประวัติของราทาน่าเริ่มต้นมาช้านาน และอาจไม่จบสิ้นลงง่ายๆ...

ราทาน่ามีอาณาเขตที่กว้างใหญ่ไพศาล แต่ดินแดนที่เป็นที่รู้จักก็คือทวีปขนาดใหญ่เพียงสองทวีป
อันได้แก่ ทวีปราทาน่าตะวันออก และทวีปราทาน่าตะวันตก โดยมีมหาสมุทรทาราคั่นกลาง
ทวีปราทาน่าตะวันตกนั้น เป็นที่ตั้งของเมืองน้อยใหญ่หลายเมือง
และถูกครอบครองโดยมนุษย์ ซึ่งส่วนมากจะอยู่กันเป็นเอกเทศแบบต่างคนต่างอยู่
อย่างไรก็ตาม นอกจากมนุษย์แล้ว สิ่งมีชีวิตอื่นในราทาน่าตะวันตกยังประกอบไปด้วย
"สัตว์" ซึ่งหมายถึง เหล่าสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า "สัตว์ประหลาด" ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีการกลายพันธุ์
จึงทำให้มีพลังวิเศษ (อันได้แก่ พละกำลังที่แข็งแกร่งกว่าสัตว์ธรรมดา มีพลังแฝง หรือเวทมนตร์)
และ "สิ่งมีชีวิตพิเศษ" เช่น มังกร หรือยักษ์ ซึ่งมีจำนวนน้อยมาก
และไม่ใคร่จะเผยตัวออกมาให้เห็น

สำหรับทวีปราทาน่าตะวันออกนั้น โดยมากจะเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตพิเศษ
ซึ่งอยู่กันอย่างกระจัดกระจายตามเผ่าพันธุ์ของตน มีมนุษย์เพียงจำนวนน้อยเท่านั้นที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้
และนอกจากสองทวีปหลักนึ้แล้ว ก็ยังมีแผ่นดินที่ยังไม่มีผู้ใดย่างกรายไปถึงอีกด้วย...

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับราทาน่า
1 ตารางเทียบอักษรภาษาลาวัณ
2 ข้อมูลสัตว์ประหลาด
3 รายละเอียดสิ่งของในการเดินทางของฟรอยด์
4

โรงเรียนในราทาน่า

 
Copyright © 2004 Ratanaonline.com. All Rights Reserved.